REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0095

Doble envidrament estàndard, 4/6/6, amb vidre imprès Clarglas.

1,0044,2144,2111,370,6825,72
Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior imprès Clarglas de 6 mm de gruix, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls de l'vidre, col·locació de ribets i senyalització de les fulles.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,031,28
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0083Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior imprès Clarglas de 6 mm de gruix.1,1524,9328,67
REU0079uCartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx).0,582,421,40
REU0080uMaterial auxiliar per a la col·locació de vidres.1,001,261,26
MOU0015hOficial 1a vidrier. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3417,936,106,100,34
MOU0016hAjudant de vidrier. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3415,505,275,270,34
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 11/01/2018
Observacions: Preu Cype LVC010 38,27 €. Preu IVE (vidre doble imprès 4-6-4) PFAD2aaa 58,20 €. Preu ITeC (la lluna de 6 mm de gruix acolorida temperada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600) BC194B10 104,66 €. sense revisar
Edita preu