REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0088

Picat de guix en paraments verticals.

1,005,265,265,010,3595,25
Picat de guarnit de guix, en paraments verticals, mitjançant mètodes manuals, amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3514,315,015,010,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 1/06/2017
Observacions: Preu Cype DRF020 7,03 €. Preu IVE RRPL1aa 4,68 €. Preu ITeC K2182301 6,64 €. Preu ACAE UGEN_E01DEC01 12,66 €.
Edita preu