REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0088

Picat de guix en paraments verticals.

1,007,517,517,160,5095,34
Picat de guarnit de guix, en paraments verticals, mitjançant mètodes manuals, amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,5014,317,167,160,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu Cype DRF020 8,24 €. Preu IVE RRPL1aa 4,68 €. Preu ITeC K2182301 6,64 €. Preu ACAE UGEN_E01DEC01 12,66 € sense revisar.
Edita preu