REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0087

Picat peces maó cara vista / plaqueta de 2 cm.

1,0011,2611,2610,730,7595,29
Picat superficial de maons ceràmics cara vista deteriorats, en façanes exteriors, i buidatge d'aquests en un gruix de 2 cm, per a la posterior col·locació en el seu lloc de plaquetes ceràmiques, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre contenidor per a transport a abocador autoritzat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,7514,3110,7310,730,75
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu semblant CYPE DRQ011 (demolició morter monocapa) 9,48 €. Preu IVE RRPL11a 10,03 €.
Edita preu