REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0086

Enrajolat baldosí català, en voladís de forjat.

1,0024,8724,8711,460,7046,08
Subministrament i execució de paviment en voladís de façana mitjançant mètode capa gruixuda, amb rajola catalana d'12x24 cm, rebut amb morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejat i empolvorat de la superfície, rejuntat amb beurada de ciment a junta mínima, fins i tot part proporcional replantejaments, talls, formació de junts i sòcol, eliminació de material sobrant i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,030,72
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0013Morter de ciment CEM II / BP 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1 / 6.nsulteu els Instruccions d'Ús, amb pp Malla de fibra de vidre teixida , amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 115 a 125 g / m² i 500 μ d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.0,04117,005,27
REU0048Baldosín ceràmic Català, 24x24x1 cm.1,156,257,19
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4017,937,177,170,40
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3014,314,294,290,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preus similars: Preu Cype (paviment de rajoleta català 14x28 cm, amb morter, sense especificar lloc de col·locació) RSG011 21,27 €. Preu IVE (Paviment de rajoleta català 14x28 cm, amb morter, sense especificar lloc de col·locació) ERSA9ba 17,62 €. Preu ITeC (paviment de rajola ceràmica 13x28 cm, amb morter, sense especificar lloc de col·locació) E9D1N60N 15,14 € sense revisar
Edita preu