REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0085u

Aixecat plat dutxa

1,0019,4419,4418,511,1595,22
Aixecat de plat de dutxa i accessoris, sense recuperació de l'material amb retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor, segons NTE / ADD-1.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,37
%02%Costos indirectes0,030,56
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,5015,507,757,750,50
MOU0040hOficial 2ª construcció. Nivell professional IX (Font: IVE). / més informació0,5017,228,618,610,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1514,312,152,150,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu Cype DSM010 28,26 €. Preu IVE DDDI3ga 16,85 €. Preu ITeC K21JE111 18,00 €. sense revisar
Edita preu