REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0083

Sanejat d'armadura amb raspallat manual

1,004,164,162,980,2371,63
Sanejat d'armadures amb raspallat manual, per atacs lleugers, fins i tot neteja prèvia amb dissolució de tricloroetilè per eliminar greixos i olis).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,06
%02%Costos indirectes0,030,12
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0343hPlanejadora de filferros mecànica0,058,060,400,400,05
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1814,312,582,580,18
REU0342ldiluent tricloroetilè0,109,951,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu Cype EHK040 4,10 €. Preu IVE REHL4a 3,89 €. Preu ITeC K45RB010 1,66 € / m. sense revisar
Edita preu