REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0082

Impregnació hidròfuga sobre superfícies absorbents.

1,0013,7513,758,970,5065,24
Impregnació hidrofugant, per a superfícies de formigó, aplicada en 2 capes mitjançant corró, fins i tot neteja prèvia de el suport.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,18
%02%Costos indirectes0,030,40
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,5017,938,978,970,50
REU0345lImpregnació, imprimació hidròfuga, a base de siloxans i silans en dissolvents orgànics, per a superfícies absorbents, com ara formigó, morter de ciment, maó ceràmic o pedra natural, amb una densitat aproximada de 0,80 kg / li un rendiment entre 0,300-0,500 kg / m² (0,375-0,625 l / m²) per capa.0,904,674,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu Cype RLH010 4,77 €. Preu IVE ERPP2cd 12,57 €. Preu ITeC E8B13A05K8W5 5,98 €. sense revisar
Edita preu