REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0077m

Aixecat de recobriment guix / morter en fissures interiors, franja d'ample 20 cm.

1,007,477,476,450,4086,35
Aixecat i eliminació, amb mitjans manuals o mecànics, franja d'amplada 10 cm a cada costat de la fissura. Obrir el llavi de la mateixa perquè pugui penetrar un morter de reparació i adherència entre els dos llavis de la fissura. No considerada l'aplicació de l'morter reparador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2017,933,593,590,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
REU0028dLloguer martell pneumàtic elèctric lleuger HILTI o similar.0,0415,000,68
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/12/2018
Observacions: Partides semblants: Preu Cype RYY021 (Reparació d'esquerda en revestiment de morter, amb morter i malla) 24,29 €. Preu Cype RYY024 (Reparació d'esquerda en revestiment de guix, amb guix i malla) 23,11 € (tots dos inclouen picat a mà i retirada de l'guarnit en zona esquerdada, en un àmbit de 15 cm a cada costat de l'eix de la lesió i neteja en sec amb raspall). Preu IVE RRPP11d (Reparació d'esquerdes dinàmiques en paraments interiors enguixats, amb massilla) 5,68 €. Preu ITeC (Reparació d'esquerda en envà arrebossat, amb malla i arrebossat) 461R3530 6,93 €. Sense revisar
Edita preu