REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0076

DeJo DeJo deJo de Viguetas de Concrete

1,0059,4359,4356,605,0095,24
Demolició de DeJo de Vies de formigó, amb martell i compressor pneumàtic, retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,13
%02%Costos indirectes0,031,70
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació1,6515,5025,5825,581,65
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,6514,3123,6123,611,65
REU0348hCompressor dièsel portàtil 4 m³/min.0,754,703,533,530,75
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic0,954,083,883,880,95
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 14/12/2018
Observacions: CYPE DEH020 65,17 € 65,17. Preu Ive DDDE4AA 62,80 €. Preu ITEC (demolició industrialitzada de formigó reforçat) K2148934 € 39,18. Revisió de Sense
Editar preu