REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0075d

Lloguer de plataformes d’ascensors articulats amb 36/42 m. alçada.

1,00199,00199,00
Diario de la plataforma d’elevació de braços articulat amb cistella 2 operadors, 32/42 m alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,035,80
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0098dDiario de la plataforma d’elevació de braços articulats de 16 m d’alçada màxima, fins i tot l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.1,40138,00193,20
Observacions:
Sense incloure el transport o la retirada de la màquina elevadora. Transport per camió Gondola. Cost de transport de lliurament (120 €) i cost de retirada (120 €).
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 14/12/2018
Observacions: Preu CYPE (alçada màxima de treball 21 m) 0xp010 208,43 €.
Editar preu