REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0074

Demolició de falses plaques desmuntables de les plaques.

1,009,489,489,030,6195,25
Demolició de falses de plaques registrades de plaques de guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals es manté. Fins i tot part proporcional de la demolició de corretges, perfils de suport i estructures de suspensió, feixos falsos, tabicas, motllures, cornises i subhastes, neteja, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,18
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,2515,503,883,880,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3614,315,155,150,36
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 14/12/2018
Observacions: CYPE DRT030 8,46 €. Preu Ive DDDR4D 5,61 €. Preu ITEC K218A410 4,15 €. Revisió de Sense
Editar preu