REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0073d

Lloguer de plataformes d’ascensors articulats amb cistella de 26 m. alçada.

1,00170,57170,57
Diari de la plataforma d’elevació de braços articulats amb operadors de Baseta 2, 26 m d’alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,034,97
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0098dDiario de la plataforma d’elevació de braços articulats de 16 m d’alçada màxima, fins i tot l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.1,20138,00165,60
Observacions:
Sense incloure el transport o la retirada de la màquina elevadora. Transport per camió Gondola. Cost de transport de lliurament (120 €) i cost de retirada (120 €).
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 12/12/2018
Observacions: Preu CYPE (alçada màxima de treball 21 m) 0xp010 208,43 €.
Editar preu