REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0072

Encaixat en mur fàbrica massissa, per a cèrcol de lligat.

1,00144,72144,72137,8313,5095,24
Encaixat perfilat realitzat en mur de fàbrica de maó, amb martell pneumàtic, amb un gruix menor que l'ample total de el mur, per a allotjament de cèrcols de lligat o conductes, sense incloure fer calçats, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador, segons NTE / ADD-13.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,76
%02%Costos indirectes0,034,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació3,5015,5054,2554,253,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació4,0014,3157,2457,244,00
REU0348hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 4 m³ / min.3,004,7014,1014,103,00
REU0184hMartell pneumàtic demolidor3,004,0812,2412,243,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 11/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 12/12/2018
Observacions: Preu Cype DEF041 94,28 €. (Maó massís i martell PNEUMÀTIC) Preu IVE DDDF3bcba 103,54 €. (Maó massís i martell PNEUMÀTIC)
Edita preu