REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0071

Demolició de fals sostre fix d'escaiola

1,008,468,468,060,5095,27
Demolició de fals sostre fix d'aplacat d'escaiola, a <2,50 m d'alçada, amb retirada i càrrega en contenidor, sense transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,24
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2514,313,583,580,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 12/12/2018
Observacions: Preu Cype DRT020 7,67 €. Preu IVE DDDR4b 3,38 €. Preu ITeC K218A210 5,31 €
Edita preu