REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0068

Desmuntatge de teula corba vella amb recuperació. alçària <20 m

1,0010,2810,289,790,6595,23
Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica vella corba, i elements secundaris, disposada a canal i acull, amb recuperació de les peces desmuntades per a la seva possible reutilització, fins i tot apilat en lloc que es designi per a això, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, i neteja, col·locada a menys de 20 m d'alçada, fins i tot mitjans de seguretat, i d'elevació càrrega i descàrrega, amb retirada de runa per a posterior transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,29
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2214,313,093,090,22
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,4315,506,706,700,43
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 11/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 12/12/2018
Observacions: Preu Cype DQC040 14,96 €. Preu IVE DDDQ7a 6,51 €. Preu ITeC K215750A 20,35 € sense revisar
Editar preu