REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0067

Demolició paviment rajola ceràmica, amb martell elèctric.

1,005,275,275,020,4595,26
Demolició de paviments de rajola ceràmica, realitzada amb martell pneumàtic, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, segons NTE / ADD-10.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,1015,501,551,550,10
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
REU0184hMartell pneumàtic demolidor0,154,080,610,610,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 12/12/2018
Observacions: Preu Cype DRS020 5,33 €. Preu IVE DDDR1a 4,18 €. Preu ITeC (amb mitjans manuals) K2194421 4,98 € sense revisar
Edita preu