REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0066

Demolition Terrazo Pavement, amb martell elèctric.

1,005,395,395,140,4895,36
Demolició de paviments Terrazo, elaborats amb martell pneumàtic, retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor, segons NTE/ADD-10.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,1015,501,551,550,10
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic0,184,080,730,730,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 12/12/2018
Observacions: CYPE DRS010 6,38 €. Ive ive dddr1c 4,74 €. Preu ITEC (amb mitjans manuals) K2194721 6,64 € sense revisar
Editar preu