REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0065m

Disposició canaleta recollida aigües

1,00130,77130,7714,190,8810,85
Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada per a la recollida d'aigües, de formigó polímer, secció 20x20 / 15 i reixeta tramada galvanitzada, unitat connectada a xarxa de clavegueram amb tuberia de PVC, preparat de la rasa prèvia obertura amb martell elèctric, falcat de la canaleta , formigonat de peces i encastat arran de solera existent, acabaments perimetrals amb rajoles de ciment i rejunte d'acabat, retirada de material sobrant i neteja
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,28
%02%Costos indirectes0,033,80
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0241u1,2045,0054,00
REU0242m1,0041,0041,00
REU0243m0,5035,0017,50
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4417,937,897,890,44
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4414,316,306,300,44
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 29/11/2018
Observacions: Preu Cype (dimensions 150x143 mm, sense excavació ni acabat perimetral) ASI050 66,96 €. Preu IVE (dimensions 200x265 mm, sense excavació ni acabat perimetral) EISA18cdca 95,52 €. Preu ITeC (dimensions 200x240 mm, sense excavació ni acabat perimetral) ED5H2AB5 135,14 €
Edita preu