REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0065m

La disposició de la canaleta va recollir aigua

1,00130,77130,7714,190,8810,85
Subministrament i col·locació de canalons prefabricats per a la recollida d’aigua, formigó de polímer, secció 20x20/15 i cremallera galvanitzada, unitat connectada a la xarxa de clavegueram amb canonada de PVC, preparada des de l’obertura prèvia de la rasa amb martell elèctric, falcado de la canaleta, peces de formigó i construït -en Solera existent, subhasta perimetral amb rajoles de ciment i acabat, eliminació de l'excés de material i neteja
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,28
%02%Costos indirectes0,033,80
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0241uMaterial de construcció per a la maçoneria d'intervenció senzilla1,2045,0054,00
REU0242mGUTTER 20ZX15 Interior, formigó de polímer amb xarxa metàl·lica galvanitzada.1,0041,0041,00
REU0243mMaterial de Fontaneria per a desguassos de Gatetes incrustades a Solera de formigó.0,5035,0017,50
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4417,937,897,890,44
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4414,316,306,300,44
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 29/11/2018
Observacions: Preu CYPE (dimensions 150x143 mm, sense excavació ni acabat perimetral) com a 66,96 €. IVE Preu (dimensions 200x265 mm, sense excavació ni acabat perimetral) EISA18CDCA 95,52 €. Preu ITEC (dimensions 200x240 mm, sense excavació ni acabat perimetral) ED5H2AB5 135,14 €
Editar preu