REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0065m

Disposició canaleta recollida aigües

1,00130,77130,7714,190,8810,85
Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada per a la recollida d'aigües, de formigó polímer, secció 20x20 / 15 i reixeta tramada galvanitzada, unitat connectada a xarxa de clavegueram amb tuberia de PVC, preparat de la rasa prèvia obertura amb martell elèctric, falcat de la canaleta , formigonat de peces i encastat arran de solera existent, acabaments perimetrals amb rajoles de ciment i rejunte d'acabat, retirada de material sobrant i neteja
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,28
%02%Costos indirectes0,033,80
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0241uMaterial de construcció per a intervenció senzilla albañileria1,2045,0054,00
REU0242mCanaleta 20zx15 interior, de Formigó polímer amb reixa metàl·lica galvanitzada.1,0041,0041,00
REU0243mMaterial fontaneria per desguassos en canaletes encastades en solera de formigó.0,5035,0017,50
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,4417,937,897,890,44
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4414,316,306,300,44
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 29/11/2018
Observacions: Preu Cype (dimensions 150x143 mm, sense excavació ni acabat perimetral) ASI050 66,96 €. Preu IVE (dimensions 200x265 mm, sense excavació ni acabat perimetral) EISA18cdca 95,52 €. Preu ITeC (dimensions 200x240 mm, sense excavació ni acabat perimetral) ED5H2AB5 135,14 €
Editar preu