REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0064m

Reparació puntual cant de forjat i revestiment, ample 35 cm.

1,0039,5339,5332,772,1382,90
Sanejat i reparació cant de forjat vist d'ample 35 cm, en aler accés principal i posterior a habitatge, previ picat de l'revestiment fissurat o en mal estat, sanejat estructural de l'formigó estructural, passivat d'armadures i reconstrucció de la secció afectat amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, reconstrucció d'arestes i acabat superficial amb arrebossat morter de ciment 1: 6 a bona vista, aplicació final de recobriment amb pintura a l'silicat en tons similars a l'existent, fins i tot mitjans auxiliars, bastides necessaris, retirada de material sobrant i neteja .
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,49
%02%Costos indirectes0,030,79
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0060Picat mur exterior / interior morter de ciment, gruix menor o igual a 3 cm0,506,993,503,330,34
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.2,500,651,63
RE0049Arrebossat base, amb morter de ciment a bona vista.0,3513,414,692,670,16
RE0002Revestiment de pintura a l'silicat en exteriors0,3511,103,892,230,13
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,6514,319,309,300,65
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,8517,9315,2415,240,85
Observacions:
Saneado y reparación puntual, solo en las zonas en mal estado. Se establece un criterio del 30%.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 29/11/2018
Observacions: Preu Cype (sense incloure pintat) EHY090 57,19 €. Preu IVE (sense incloure pintat) REHP31a 29,85 €. Preu ITeC (sense incloure pintat) K45RA2A1K8UA 64,70 € sense revisar
Edita preu