REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0063m

Aixecant el revestiment pedregós al pas de l'escala.

1,006,616,616,290,4895,16
Alçat del revestiment de pedra de passos, amb un martell pneumàtic, amb eliminació i càrrega de runes al camió o al contenidor, i sense transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,19
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,2015,503,103,100,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic0,084,080,330,330,08
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 27/11/2018
Observacions: Preu CYPE (amb mitjans manuals) DRE010 6,10 €. Preu ive Dddr7b 4,93 €/m². Preu ITEC (per mitjans manuals) K219A121 4,98 € sense revisar
Editar preu