REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0060

Picat mur exterior / interior morter de ciment, gruix menor o igual a 3 cm

1,006,996,996,660,6895,28
Picat de mur exterior / interior amb recobriments de morter de ciment, amb un gruix mitjà menor o igual a 3 cm, i picat de juntes eliminant completament els guixos i concrecions fins a 2 cm de profunditat, per a la posterior aplicació sobre el suport de l'estuc o arrebossat, executat per procediment mecànic mitjançant un petit martell pneumàtic accionat amb un compressor portàtil; fins i tot retirada i càrrega de runa sobre contenidor o camió per a transport a abocador, mesura la superfície executada a cinta correguda sense deducció de buits.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,20
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3814,315,445,440,38
REU0184hMartell pneumàtic demolidor0,304,081,221,220,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 27/11/2018
Observacions: Preu Cype DRF010 8.94 €. Preu IVE RRPL1ba (per mitjans manuals) 6,69 €. Preu ITeC (per mitjans manuals) K2182231 9,96 € sense revisar
Edita preu