REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0059u

Impermeabilització de desguàs embornal en terrassa

1,0018,8518,8510,640,6656,45
Reparació d'impermeabilització de desguàs vertical en coberta plana, constituïda per: capa d'imprimació amb 0,35 kg / m² d'emulsió bituminosa negra tipus EB, dues peces de reforç de làmina tipus LBM-30-FP de 60 cm d'ample la inferior i de 80 cm la superior, de 30 gr / dm² i armadura de feltre de polièster, adherides a el suport, a la cassoleta i entre si. La cassoleta es situarà entre les dues bandes de reforç i la membrana de la impermeabilització de la coberta per sobre de les dues (no inclòs).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,54
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,3317,935,925,920,33
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3314,314,724,720,33
REU0338Làmina impermeabilitzant LBM-30-FP PE1,404,956,93
REU0337kgEmulsió aniònica de betum asfàltic modificat amb làtex en presència d'agent emulsionant de caràcter aniònic tipus EB, com imprimació i preparació de superfícies tractades amb productes asfàltics i com a protecció de murs de contenció, fonaments, i mitgeres, en pots de 25 kg de 0, 4 kg / m² de rendiment, segons UNE 1042310,301,760,53
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 11/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 27/11/2018
Observacions: Preu Cype QAF030 56,32 € €. [No és reparació, és l'encontre obra nova]. Preu IVE RQAP2aabb (reparació cassoleta sifònica) 23,90 €. Preu ITeC (substitució d'embornal) K5ZH9000 32,83 € sense revisar
Editar preu