REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0057

Buena Vista Encosado, amb morter de ciment.

1,0013,5713,5710,390,6376,57
Fratasado es va encarregar amb morter de ciment de dosificació M-15, en parets verticals com a base de rajoles, segons NTE/RPE-7, mesurada a cinta de cinta.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,39
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3817,936,816,810,38
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2514,313,583,580,25
REU0366Mortar de ciment M-15, preparat manualment en pastel.0,02128,952,58
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 25/10/2018
Observacions: CYPE RPE005 Preu 12,69 €. Preu Ive Erpe1Dabb 9,33 €. ITEC Preu E8112112 13,87 €
Editar preu