REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0057

Arrebossat remolinat bona vista, amb morter de ciment.

1,0013,5713,5710,390,6376,57
Arrebossat remolinat amb morter de ciment de dosificació M-15, en paraments verticals com a base d'enrajolat, segons NTE / RPE-7, mesurat a cinta correguda.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,39
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3817,936,816,810,38
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2514,313,583,580,25
REU0366Morter de ciment M-15, elaborat manualment en pastera.0,02128,952,58
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 25/10/2018
Observacions: Preu Cype RPE005 12,69 €. Preu IVE ERPE1dabb 9,33 €. Preu ITeC E8112112 13,87 €
Edita preu