REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0055

Enrajolat amb rajola porcellànica, col·locada amb adhesiu C1.

1,0042,2842,2813,370,8031,62
Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcelànic polit, 1/0 / - / - (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), 40x40 cm, 22 € / m², rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport de guix o plaques d'escaiola; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. No inclós la base suport amb arrebossat reglejat de morter de ciment.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,031,22
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0236kgAdhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris.6,800,352,38
REU0238mCantonera de PVC en esquinas alicatadas.0,501,360,68
REU0233Rajola ceràmica de gres porcelànic 2/0 / - / -, 41x41 cm, acabat polit, 22,00 € / m², segons UNE-EN 14411.1,1022,0024,20
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,16
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4017,937,177,170,40
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,4015,506,206,200,40
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype RAG012 38,87 €. Preu IVE ERPA12daaa 54,21 €. Preu ITeC (preu superior) E82C1P2K 37,82 € sense revisar
Edita preu