REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0054m

Roda de peça de porcellana, col·locada amb adhesiu C1.

1,0010,1410,143,940,2238,86
Subministrament i col·locació del rodatge ceràmic de gres de porcellana, de 7 cm polit, 5,5 €/m, rebuts amb adhesiu de ciment per a ús exclusiu per a interiors, CI sense cap addicional, gris i cultivat amb morter articular de ciment, CG1, per a una articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,08
%02%Costos indirectes0,030,29
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0236kgAdhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, Gray.0,100,350,04
REU0234mRodament ceràmic de gres de porcellana, acabat polit, 7 cm, 5,50 €/m.1,055,505,78
REU0237kgMortar articular Cementoso, CG1, per a articulacions mínimes entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,010,710,01
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2217,933,943,940,22
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE RSG020 9,77 € (6 €/m). IVE Preu (alçada 9 cm) ERSA32BAAA 6,72 €. Preu ITEC (alçada 9 cm) E9U381C1 9,75 € sense revisar.
Editar preu