REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0054m

Entornpeu de peça porcellànica, col·locat amb adhesiu C1.

1,0010,1410,143,940,2238,86
Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres porcelànic, polit de 7 cm, 5,5 € / m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per junta oberta (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,08
%02%Costos indirectes0,030,29
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0236kgAdhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris.0,100,350,04
REU0234mEntornpeu ceràmic de gres porcelànic, acabat polit, 7 cm, 5,50 € / m.1,055,505,78
REU0237kgMorter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,010,710,01
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2217,933,943,940,22
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype RSG020 9,77 € (a 6 € / m). Preu IVE (alçada 9 cm) ERSA32baaa 6,72 €. Preu ITeC (alçada 9 cm) E9U381C1 9,75 € sense revisar.
Edita preu