REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0053m

Enrotllament de la peça ceràmica, col·locada amb adhesiu C1.

1,007,617,613,590,2047,17
Subministrament i col·locació de rol ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3 €/m, rebuts amb adhesiu de ciment per a ús exclusiu per a interiors, CI sense cap addicional, gris i cultivat amb un morter articular de ciment, CG1, per a una articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,22
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0236kgAdhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, Gray.0,110,350,04
REU0235mRolling ceramical de gres esmaltat, 7 cm, 3,50 €/m.1,053,503,68
REU0237kgMortar articular Cementoso, CG1, per a articulacions mínimes entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,010,710,01
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2017,933,593,590,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE RSG020 6,56 €. IVE Preu (alçada 8 cm) ERSA23BBA 6,23 €. Preu ITEC (alçada 10 cm) E9U341A1 6,81 € sense comprovar.
Editar preu