REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0053m

Entornpeu de peça ceràmica, col·locada amb adhesiu C1.

1,007,617,613,590,2047,17
Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, 3 € / m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima ( entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,22
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0236kgAdhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris.0,110,350,04
REU0235mEntornpeu ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3,50 € / m.1,053,503,68
REU0237kgMorter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,010,710,01
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2017,933,593,590,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype RSG020 6,56 €. Preu IVE (alçada 8 cm) ERSA23bba 6,23 €. Preu ITeC (alçada 10 cm) E9U341A1 6,81 € sense revisar.
Edita preu