REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0052

Terres de rajola de porcellana col·locades amb adhesiu de ciment de cua.

1,0044,5944,5913,620,8030,54
Subministrament i execució del paviment per tipus -/ -), de 41x41 cm, 22 €/ m²; Rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris, doble enganxat i rebutjat amb fulla de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorit amb la mateixa tonalitat de les peces . Fins i tot part proporcional de la partició neta i les articulacions estructurals existents en el suport, l’eliminació de l’excés de material de la mòlta i la neteja final del paviment.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,031,29
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0113CEM II/B-P 32,5 N Mortar de ciment, Hydrophugo, tipus M-10, fet de treball amb 380 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/4.0,04143,155,01
REU0236kgAdhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, Gray.6,000,352,10
REU0233Taileta ceràmica de gres de porcellana 2/0/-/-, 41x41 cm, acabat polit, 22,00 €/m², segons UNE-EN 14411.1,0022,0022,00
REU0229kgCiment blanc BL-22,5 x, per a la pavimentació, en bosses, segons UNE 80305.1,000,140,14
REU0230Grout de ciment blanc BL 22,5 x.0,00157,000,16
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,5017,938,978,970,50
MOU0034hAssistent de Solidor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3015,504,654,650,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE RSG010 34,37 € 34,37. Preu IVE ersa11daaa 46,78 €. ICEC E9DC1J13 38,66 € sense comprovar -ho
Editar preu