REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0051

Planta de rajoles ceràmiques amb morter de ciment, a Estesa.

1,0030,3830,3815,480,9250,95
Subministrament i execució del paviment per mitjà -/ -), de 30x30 cm, 8 €/m²; Rebut amb maça de goma en una capa semi-seca de morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, humitejat i ruixat superficialment amb ciment; i rebutjat amb la fulla de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a una articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, va disposar tot el conjunt en una separació o capa de desolidarització de sorra o grava (no (no inclòs en aquest preu). Fins i tot part proporcional del replantejament, talls, formació d’articulacions perimetrals contínues, amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, articulacions de partició i articulacions estructurals existents en el suport, eliminació de la Material restant de la mòlta i neteja final del paviment.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,31
%02%Costos indirectes0,030,88
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0113CEM II/B-P 32,5 N Mortar de ciment, Hydrophugo, tipus M-10, fet de treball amb 380 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/4.0,04143,155,01
REU0228Roba ceràmica del conjunt esmaltat 2/0/-/-, 30x30 cm, 8,00 €/m², segons UNE-EN 14411.1,058,008,40
REU0229kgCiment blanc BL-22,5 x, per a la pavimentació, en bosses, segons UNE 80305.1,000,140,14
REU0230Grout de ciment blanc BL 22,5 x.0,00157,000,16
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,5017,938,978,970,50
MOU0034hAssistent de Solidor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,4215,506,516,510,42
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE RSG011 20,04 €. Preu IVE ersa3cba 28,69 €. Preu ITEC (col·locat amb adhesiu) E9DDAB27 27,23 € sense comprovar.
Editar preu