REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0048

Partició interior, fàbrica de maons ceràmics per cobrir LH-11.

1,0020,9520,9513,330,8063,63
Formació de fulles de partició interna del peu de gruix de 1/2 de fàbrica, amb un triple maó ceràmic buit, per cobrir, 33x16x11 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot la part proporcional de repensar, anivellar i aprovar, rebuda de tanques i preclocs, pèrdues, pauses, enjarjes, mochetas i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,030,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0225uTriple Brick Hollow Ceràmic, per cobrir, 33x16x11 cm, segons Une-EN 771-1.18,900,295,48
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,01115,501,27
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,5217,939,329,320,52
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2814,314,014,010,28
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu CYPE FFQ010 18,85 €. Ive Price (sota una cara) EFPC1akeB 26,77 €. Preu ITEC (amb maó de gran format) E6142M2EL8T1 16,07 € sense comprovar.
Editar preu