REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0046

Demolició solera formigó, espessor 10/12 cm.

1,0017,2617,2616,441,5795,25
Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,33
%02%Costos indirectes0,030,49
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0184hMartell pneumàtic demolidor0,454,081,841,840,45
REU0185hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³ / min.0,358,803,083,080,35
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,4215,506,516,510,42
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3514,315,015,010,35
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype DRS070 10,27 €. Preu IVE DDDE1a 109,87 € (en metres cúbics). Preu ITeC K2192311 11,49 € sense revisar.
Edita preu