REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0046

Demolició Solera Concreta, gruix de 10/12 cm.

1,0017,2617,2616,441,5795,25
Demolició del paviment continu de formigó massiu de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic del compressor, sense incloure la demolició de la base de suport ni deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,33
%02%Costos indirectes0,030,49
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic0,454,081,841,840,45
REU0185hCompressor portàtil dièsel 10 m³/min.0,358,803,083,080,35
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,4215,506,516,510,42
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3514,315,015,010,35
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE DRS070 10,27 10,27 €. Preu Ive DDDE1A 109,87 € (en metres cúbics). ITEC Preu K2192311 11,49 € sense comprovar.
Editar preu