REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0036

Demolició buida de Tobique

1,006,766,766,440,4595,27
La demolició de doble maó Tobique, amb eliminació de deixalles i càrrega al camió o al contenidor, sense incloure el transport d'abocadors, segons NTE/ADD-9.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,19
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4514,316,446,440,45
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: CYPE DPT020 5,46 € 5.46. Preu Ive DDDF2ABA 4,77 €. ITEC Preu K2163511 5,81 € sense revisar.
Editar preu