REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0036

Demolició d'envà buit

1,006,766,766,440,4595,27
Demolició d'envà de totxana, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-9.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,19
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4514,316,446,440,45
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu Cype DPT020 5,46 €. Preu IVE DDDF2aba 4,77 €. Preu ITeC K2163511 5,81 € sense revisar.
Edita preu