REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0035

Demolició d'envà de maó massís

1,007,517,517,160,5095,34
Demolició d'envà de maó massís, col·locat a panderete, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador. segons NTE / ADD-9.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,5014,317,167,160,50
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu Cype DPT020 6,34 €. Preu IVE DDDF2caa 2,62 €. Preu ITeC K2164671 9,24 €
Edita preu