REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0034u

Aixecat de finestra, fins a 3 m² amb mitjans manuals.

1,007,517,517,160,5095,34
Aixecat de finestra, fins i tot marcs, fulles i accessoris de fins a 3 m², amb retirada de runa i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,5014,317,167,160,50
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu Cype DLC020 3,71 € / m². Preu IVE DDDF6aa 6,02 €. Preu ITeC K21A1011 16,60 € sense revisar
Edita preu