REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0033u

Aixecat de reixa fins a 3 m²

1,008,148,147,750,5095,21
Aixecat de reixa, fins i tot arpes d'ancoratge i accessoris, de fins a 3 m², amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,23
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,5015,507,757,750,50
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu Cype DFD070 5,55 €. Preu IVE DDDF7aaa 7,29 €. Preu ITeC K21B3011 5,48 € / m² sense revisar
Editar preu