REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0033u

Porta elevada fins a 3 m²

1,008,148,147,750,5095,21
Porta elevada, fins i tot les urpes i els accessoris d'ancoratge, de fins a 3 m², amb eliminació i càrrega de deixalles, sense incloure el transport d'abocament, segons NTE/ADD-18.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,23
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,5015,507,757,750,50
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: CYPE DFD070 5,55 €. Preu Ive DDDF7AAA 7,29 €. ITEC Preu K21B3011 € 5,48/m² sense comprovar
Editar preu