REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0033u

Aixecat de reixa

1,0010,4210,429,920,6495,20
Aixecat de reixa, fins i tot arpes d'ancoratge i accessoris, de fins a 3 m², amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,6415,509,929,920,64
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 23/05/2017
Observacions: Preu Cype DFD070 6,71 €. Preu IVE DDDF7aaa 8,78 €. Preu ITeC K21B3011 5,48 € / m²
Edita preu