REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0030m

Caixats de col·leccionistes enterrats de canonada de PVC.

1,005,565,565,290,3795,14
Caixats de col·leccionistes enterrats, fins i tot la retirada i la càrrega al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,030,16
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3714,315,295,290,37
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu CYPE (diàmetre màxim 300 mm) Diss010 6,26 €. IVE Preu (sense càrrega) DDDI6A 4,05 €.
Editar preu