REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0028m

Arrencada de baixant / canaló de material sense especificar

1,003,463,463,290,2395,09
Arrencada de baixant / canaló sense recuperació, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,10
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2314,313,293,290,23
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu Cype DIS040 3,24 €. Preu IVE DDDI8a 2,22 €. Preu ITeC K2153P01 2,49 € sense revisar
Editar preu