REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0023

Picat de l'material d'unió de les teules

1,004,704,704,480,3095,32
Demolició de morter de ciment com a material d'unió de les teules a la coberta, amb mitjans manuals, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,09
%02%Costos indirectes0,030,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1514,312,152,150,15
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,1515,502,332,330,15
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/10/2018
Observacions: Preu Cype DQF010 4,89 €. Preu IVE DDDQ36a 4,09 €.
Editar preu