REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0022m

Demolició de carener amb recuperació, a menys de 20 m

1,001,441,441,370,1095,14
Demolició de carener ceràmic, i elements secundaris, amb recuperació de les peces desmuntades per a la seva possible reutilització, fins i tot apilat en lloc que es designi per a això, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, i neteja col·locada a menys de 20 m d'alçada, fins i tot mitjans de seguretat, i d'elevació càrrega i descàrrega, amb retirada de runa per a posterior transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,03
%02%Costos indirectes0,030,04
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1014,311,371,370,10
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/10/2018
Observacions: Preu Cype (sense recuperació) DQR050 1,20 €. Preu IVE DDDQ25aa 0,97 €. Preu ITeC (sense recuperació) K2153K01 1,08 €. sense revisar
Edita preu