REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0021

Demolició d'enrajolat ceràmic amb mitjans manuals

1,008,278,277,870,5595,16
Picat i demolició de revestiment ceràmic en paraments verticals, realitzat amb mitjans manuals, fins i tot retirada i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,24
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,5514,317,877,870,55
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/10/2018
Observacions: Preu Cype DRA010 8,57 €. Preu IVE DDDR10a 8,82 €. Preu ITeC K2183771 9,46 €. sense revisar
Edita preu