REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0018u

Tast d'inspecció de forjat, amb fals sostre.

1,0030,2230,2220,061,2066,38
Tast per a inspecció visual de cara inferior de forjat a una alçada de fins a 3,00 m retirant per això el fals sostre per mitjans manuals, sense incloure la reposició dels mateixos. En una àrea de 1 m².
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,40
%02%Costos indirectes0,030,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,6017,9310,7610,760,60
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,6015,509,309,300,60
RE0128Transport residus barreja, en contenidor 4 m³0,2536,629,16
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/10/2018
Observacions: Preu Cype (obertura d'orifici en fals sostre per a inspecció visual de cara inferior de forjat, àrea 60x60 cm i mitjans manuals. (Després revisar no és un preu realista) 5,01 €. Preu IVE 10,90 €. No inclou càrrega. preu ITeC (àrea 60x60 cm, inclou reposició d'elements) 56,35 €. Sense revisar
Edita preu