REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0018u

Execució de cala d'inspecció de forjat amb fals sostre

1,0031,3531,3516,721,0053,33
Ajudes de paleta per a l'execució de cala per a la inspecció visual de la cara inferior de forjat a una alçada de fins a 3,00 m, consistent en obertura de buit en fals sostre, de dimensions 0,50x0,50 m, amb mitjans manuals. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball, retirada i transport de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni reposició de fals sostre, revestiments i acabats.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,33
%02%Costos indirectes0,030,64
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,5017,938,978,970,50
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,5015,507,757,750,50
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.0,1045,004,50
RE0128Barreges de residus de transport, al contenidor 4 m³0,2536,629,16
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 2/08/2020
Observacions: Preu CYPE (obertura del forat en un fals sostre per a la inspecció visual de la cara forjada inferior, àrea de 60x60 cm i suports manuals (després de revisar -lo no és un preu realista) 5,01 €. Preu IVE 10,90 €. No inclou la càrrega. ITEC Preu (àrea 60x60 cm, inclou elements) 56,35 €. Sense comprovar -ho
Editar preu