REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0017

Acabat amb esmalt sintètic sobre fusteria d'acer, baranes a dues cares.

1,0016,5516,558,720,5052,69
Esmalt sintètic, color negre, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, acabat amb dues mans amb esmalt sintètic amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,08 l / m²)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,48
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0327lEsmalt sintètic setinat, a base de resines alcídiques amb poliuretans, diòxid de titani i estenedors, exent de plom, color negre, aplicat amb brotxa, corró o pistola0,3818,907,18
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,4017,937,177,170,40
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1015,501,551,550,10
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/10/2018
Observacions: Preu Cype 13.37 €. Preu IVE (només un oficial de primera) 5,28 €. Preu ITeC 12,03 €. sense revisar
Editar preu