REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0016

Pintada completa de fusteria d’acer.

1,0023,0223,0218,831,0581,80
Uppect de pintures existents a Rarance o Grap Metalment, amb dissolvents, eliminant les capes successives de pintura existent i d'òxid que podrien existir, a través d'espates o sàtics, fins i tot alliberats d'escoles i carregant en contenidor, sense transport.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,38
%02%Costos indirectes0,030,66
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0003h1er Pintor Oficial. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,0517,9318,8318,831,05
REU0210lDerrotar pintures d’esmalt de gel0,359,003,15
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/10/2018
Observacions: Preu CYPE (amb alcohol metilístic) 10,00 €. Preu € 14,66 €. Preu ITEC (inclòs pintat) 26,88 €.
Editar preu