REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0016

Decapat complet de pintura a fusteria d'acer.

1,0023,0223,0218,831,0581,80
Decapat de pintures existents sobre barana o reixa metàl·lica, amb dissolvents, eliminant les successives capes de pintura existents i d'òxid que poguessin existir, mitjançant espàtules o papers de vidre, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega en contenidor, sense transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,38
%02%Costos indirectes0,030,66
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,0517,9318,8318,831,05
REU0210lDecapant gel pintures esmalts0,359,003,15
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/10/2018
Observacions: Preu Cype (amb alcohol metílic) 10,00 €. Preu IVE 14,66 €. Preu ITeC (incloent repintat) 26,88 €.
Editar preu