REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0015u

Tast d'inspecció en fonament.

1,00315,32315,32272,4022,0086,39
Tast de 80 cm de profunditat, per a inspecció de fonament, la qual cosa inclou l'enderrocament de l'paviment, de la solera i excavació de el terreny amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual per a posterior farciment, estès i compactat amb terres pròpies.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,025,45
%02%Costos indirectes0,038,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0184hMartell pneumàtic demolidor4,004,0816,3216,324,00
REU0185hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³ / min.2,008,8017,6017,602,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació8,0014,31114,48114,488,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació8,0015,50124,00124,008,00
RE0128Transport residus barreja, en contenidor 4 m³0,8036,6229,30
Observacions:
Tast d'inspecció per verificar el cant real de sabata de fonamentació, en tast de profunditat mitjana 80 cm i àrea de treball de 0,70x0,70 m.
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 17/10/2018
Observacions: Preu Cype 53.68 €. Preu IVE (sense reposició de solera i paviment) 156,34 €.
Edita preu