REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0013

Rebaix de terreny a cel obert, manualment, espessor 0.40 m, en terrenys durs

1,0033,1833,1831,602,1095,24
Rebaix manual de sòls per a allotjament de soleres i emmacats, amb un gruix de 0,40 m, en terrenys durs, fins i tot picat i desmuntat de fonaments soltes, retirada de terres i càrrega sobre camió per a posterior transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,63
%02%Costos indirectes0,030,95
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,0014,3114,3114,311,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació1,0015,5015,5015,501,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1017,931,791,790,10
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 16/10/2018
Observacions: Preu Cype (només ajudant) 28.12 €. Preu IVE 19,26 €. Preu ITeC (amb maquinària pala excavadora) 1,30 €. Sense revisar.
Edita preu