REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0012

Compactació amb picó vibrant en sòls mitjans

1,005,545,545,270,2695,13
Compactació manual superficial de sòls realitzada amb picó vibrant corró autoportant 300/600 kg, per a allotjament de soleres i emmacats, en terrenys mitjans, amb un grau de compactació de fins a un 90% de proctor normal.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,030,16
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0143hPisón compactador corró 300 / 600kg.0,0828,002,242,240,08
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,0815,501,241,240,08
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1017,931,791,790,10
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 16/10/2018
Observacions: Preu Cype: (taula vibrant 300 kg) 3,86 €; (Corró vibrant 700 kg) 2,87 €. Preu IVE (amb picó vibrant) 2,84 €. Preu ITeC (repàs i compactat de terreny per a caixa de paviment a l'90%) 1,29 €. sense revisar.
Edita preu