REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0007m

Falsa biga d'escaiola, davanter i safata 20x30 cm.

1,0016,1416,1411,180,7069,27
Falsa biga contínua de 20x30 cm de secció, amb dues cares de plaques d'escaiola, subjectes mitjançant estopada penjant.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,22
%02%Costos indirectes0,030,46
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0001Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per falsos sostres, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .0,755,704,28
MOU0001hOficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3517,936,286,280,35
MOU0002hPeó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3514,004,904,900,35
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 16/10/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/05/2017
Observacions: Preu Cype 13,68 €. Preu IVE (fals sostre continu amb placa d'escaiola 100x60 cm) 10,04 €. Preu ITeC (fals sostre de plaques de escaiola sustentat amb elements metàl·lics) 13,21 € sense revisar.
Edita preu