REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0006m

Davanter vertical d'escaiola en canvi de nivell de fals sostre continu 20 cm

1,0015,4715,4712,770,8082,55
Davanter vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, formada amb plaques llises d'escaiola, per tancar un espai de 20 cm d'alçada.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,26
%02%Costos indirectes0,030,44
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0001Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per falsos sostres, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .0,355,702,00
MOU0001hOficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4017,937,177,170,40
MOU0002hPeó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4014,005,605,600,40
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 16/10/2018
Observacions: Preu Cype 13,37 €. Preu IVE (fals sostre continu amb placa d'escaiola 100x60 cm) 10,04 €. Preu ITeC (fals sostre de plaques de escaiola sustentat amb elements metàl·lics) 13,21 €. sense revisar
Edita preu