REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0006m

Pestanya de guix vertical en canvi de fals nivell de sostre continu 20 cm

1,0015,4715,4712,770,8082,55
TABA vertical en lloc d’un nivell de sostre fals continu, format amb plaques llises de guix, per tancar un espai de 20 cm d’alçada.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,26
%02%Costos indirectes0,030,44
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0001Placa PMPayol, nerviosa, 100x60 cm i 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total.0,355,702,00
MOU0001h1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4017,937,177,170,40
MOU0002hPawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4014,005,605,600,40
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 16/10/2018
Observacions: Preu CYPE 13,37 €. IVE Preu (Falsa sostre continu amb placa de guix de 100x60 cm) 10,04 €. Preu ITEC (fals sostre de guix suportat amb elements metàl·lics) 13,21 €. Sense comprovar
Editar preu