REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0005

Trituració de guix a Buena Vista a la paret vertical

1,007,197,195,450,3375,80
B1 Construction Gypsum Trim a B1 a Buena Vista, a la paret vertical, de fins a 3 m d’alçada, en lloc de la col·locació prèvia de material de malla antialcalis, amb socorristes.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,030,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb P.P. Mall de fibra de vidre, 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible amb el pas del temps, 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de gruix, per muntar socorristes de plàstic i metàl·lic, estables per a l’acció dels sulfats.0,0278,851,42
MOU0001h1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2117,933,773,770,21
MOU0002hPawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1214,001,681,680,12
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 15/10/2018
Observacions: Preu CYPE 9,13 €. Preu € 6,70 €. Preu ITEC 9.77 (sense comprovar) €.
Editar preu