REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0005

Guarnit de guix a bona vista sobre parament vertical

1,007,197,195,450,3375,80
Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'alçada, en canvi de material col·locació prèvia de malla antiàlcalis, amb cantoneres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,030,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb p.p. Malla de fibra de vidre teixida, de 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible en el temps, de 70 g / m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per armar guixos, part proporcional de cantoneres de plàstic i metall , estable a l'acció dels sulfats.0,0278,851,42
MOU0001hOficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2117,933,773,770,21
MOU0002hPeó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1214,001,681,680,12
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 15/10/2018
Observacions: Preu Cype 9,13 €. Preu IVE 6.70 €. Preu ITeC 9,77 (sense revisar) €.
Edita preu