REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0004

Pintura de guix de plàstic llis

1,009,279,27
Pintura de plàstic amb textura llisa, color blanc, acabat mat, en parets horitzontals i verticals de guix projectat o placa de guix laminada, mà de fons i dues mans acabades (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0007lPintura de plàstic per a l’interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II Segons la UNE 48243, el vapor d’aigua permeable, el color blanc, l’acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.0,255,731,43
REU0011lImpressió Setter per a l’interior amb resines acríliques en dispersió aquosa, especialment indicada en guix, color blanc, aplicat amb pinzell, corró o pistola.0,167,851,26
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb P.P. Mall de fibra de vidre, 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible amb el pas del temps, 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de gruix, per muntar socorristes de plàstic i metàl·lic, estables per a l’acció dels sulfats.0,0878,856,31
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 15/10/2018
Observacions: Preu CYPE 4,73 €. Ive Price (només amb el primer pintor) 5,46 €. Preu ICEC 4.44 €.
Editar preu