REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0004

Pintura plàstica llisa sobre plaques de guix

1,009,279,27
Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0007lPintura plàstica per interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243, permeable el vapor d'aigua, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,255,731,43
REU0011lEmprimació segelladora per interior amb resines acríliques en dispersió aquosa, especialment indicada sobre guix, color blanc, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,167,851,26
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb p.p. Malla de fibra de vidre teixida, de 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible en el temps, de 70 g / m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per armar guixos, part proporcional de cantoneres de plàstic i metall , estable a l'acció dels sulfats.0,0878,856,31
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 15/10/2018
Observacions: Preu Cype 4,73 €. Preu IVE (només amb oficial de primera pintor) 5,46 €. Preu ITeC 4,44 €.
Edita preu