REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0003

Pintura plàstica llisa blanc interiors

1,006,866,863,340,2048,69
Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,20
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0007lPintura plàstica per interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243, permeable el vapor d'aigua, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,255,731,43
REU0008lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,1810,121,82
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1017,931,791,790,10
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1015,501,551,550,10
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 15/10/2018
Observacions: Preu Cype 4,73 €. Preu IVE (només amb oficial de primera pintor) 5,46 €. Preu ITeC 4,44 €.
Edita preu